Knipperlichten
donderdag 20 februari 2014

Naar jaarlijkse gewoonte bieden contrast law seminars en Larcier met het seminarie 'Knipperlichten' een overzicht van alle ontwikkelingen in diverse ondernemingsrechtelijke topics die belangrijk zijn voor de adviesverlening van bedrijfsjuristen, juristen en advocaten in 2014.

Erkenning voor 4 juridische punten (OVB)

U wordt als bedrijfsjurist, jurist of advocaat geconfronteerd met een grote verscheidenheid aan domeinen binnen het ondernemingsrecht die voortdurend in beweging zijn. Hiermee gelijke tred houden is geen sinecure. U kan het zich echter niet veroorloven om in 2014 te adviseren zonder op de hoogte te zijn van de belangrijkste evoluties uit 2013. Naar jaarlijkse gewoonte bieden contrast law seminars en Larcier met 'Knipperlichten 2014' hierop een antwoord.

In 2013 vormde de introductie van het Wetboek Economisch Recht een mijlpaal in het ondernemingsrecht. Het Knipperlichtenseminarie zal dan ook door een adviseur van de FOD Economie worden ingeleid, waarbij een stand van zaken en een vooruitblik met betrekking tot deze 'aanbouwwetgeving' wordt gegeven.

Verder zullen vijf specialisten in diverse domeinen van het ondernemingsrecht de belangrijkste ontwikkelingen uit 2013 selecteren. Deze domeinen betreffen het mededingingsrecht, sociaal recht, distributie en marktpraktijken, geschillenbeslechting en vennootschapsrecht. Het gaat om die ontwikkelingen waarvan deze specialisten menen dat ze onontbeerlijk zijn om in 2014 op een verantwoorde wijze ondernemingen te kunnen adviseren.

Programma

tonen

09u00-09u20
Ontvangst met ontbijt

09u20-09u30
Inleiding

09u30-10u00
Wetboek economisch recht: Stand van zaken
Pieter Van den Bossche, adviseur bij de FOD Economie

10u00-10u30
Sociaal recht
Guido Lamal, advocaat bij Curia

10u30-11u00
Vennootschapsrecht
Hilde Laga, advocaat bij Laga en prof. KUL en Emmanuel Leroux, advocaat bij Laga

11u00-11u30
Koffiepauze

11u30-12u00
Mededingingsrecht
Milena Varga, advocaat bij contrast

12u00-12u30
Geschillenbeslechting
Luc Demeyere, advocaat bij contrast

12u30-13u00
Distributie en marktpraktijken
Geert Bogaert, advocaat bij Loyens & Loeff

13u00-14u00
Lunch - Rondetafelgesprek

×