Onrechtmatige bedingen in B2B relaties
vanaf dinsdag 09 november 2021

Onrechtmatige bedingen in contracten tussen ondernemingen (Titel 3/1. Overeenkomsten gesloten tussen ondernemingen - Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht) 

On-demand webinar

Activeer alle cookies om ingevoegde inhoud weer te geven.

De nieuwe regelgeving inzake onrechtmatige bedingen in B2B overeenkomsten (Wet van 19 april 2019) is op 1 december 2020 in werking getreden en is intussen niet meer weg te denken uit de contractspraktijk.  

In het eerste deel van het webinar gaat Sofie De Pourcq, auteur van hét doctoraatschrift in de materie, in op het regelgevend kader. Zij besteedt hierbij aandacht aan het ruime toepassingsgebied van de wet en staat uitgebreid stil bij de bedingen die zijn opgenomen in de zogenaamde zwarte en grijze lijst. Uit die bespreking zal blijken dat de letterlijke toepassing van de wet soms tot ongewenste resultaten leidt. 

In het tweede deel van het webinar behandelen Milena Varga en Laurence Vanhyfte een aantal voorbeelden van veel voorkomende bedingen in o.m. aankoop- en verkoopcontracten (met inbegrip van distributieovereenkomsten) en lichten zij toe hoe men deze bedingen zoveel als mogelijk in lijn kan brengen met de regelgeving. 

Er wordt voldoende tijd voorzien om uw vragen, die u tijdens het webinar kan stellen, te beantwoorden.  

Programma

tonen

Deel 1 Regelgevend kader van onrechtmatige bedingen in B2B-relaties Sofie De Pourcq - advocaat IP Porta

Deel 2 Praktijkvoorbeelden van onrechtmatige bedingen Milena Varga en Laurence Vanhyfte - advocaten contrast 

×