Dos & don'ts in het kader van prijszetting

Toolkit voor de advocaat en bedrijfsjurist die vragen krijgen over prijszetting.

Erkenning voor 4 juridische punten (OVB)

donderdag 10 maart 2016

In dit seminarie wordt het aspect prijszetting vanuit verschillende invalshoeken toegelicht. Eerst wordt grondig stilgestaan bij de beperkingen die elke onderneming vanuit mededingingsrechtelijke hoek ondervindt in zijn prijsbeleid. Daarbij wordt zowel ingezoomd op de relaties met concurrenten als op de relaties met leveranciers en afnemers. Vervolgens wordt uiteengezet wat de bijkomende spelregels zijn die een dominante speler in acht moet nemen. Ook wordt de impact van de wetgeving inzake marktpraktijken op het prijsbeleid van een onderneming toegelicht. Afsluitend wordt prijszetting bekeken vanuit het ondernemingsperspectief: hoe gaat een onderneming dan concreet om met al die regels die haar vrijheid inzake prijszetting beperken.

Programma

09u00-09u20
Ontbijt

09u20-09u30
Inleiding

09u30-10u15
Prijszetting in de relatie tussen concurrenten
Stefaan Raes, partner Liedekerke

10u15-11u00
Prijszetting in de relatie tussen leveranciers en afnemers
Frank Wijckmans, partner contrast

11u00-11u30
Koffiepauze

11u30-12u15
Prijszetting door dominante ondernemingen
Sarah Jaques, advocaat contrast

12u15-13u00
Prijszetting en de wetgeving inzake marktpraktijken
Peter Wytinck, partner Stibbe

13u00-13u30
Prijszetting in de praktijk
Karen Schutyser, Associate Legal Director Coca-cola Enterprises

13u30-14u00
Lunch en rondetafelgesprek


In samenwerking met

Larcier

Locatie:

contrast seminars
Minervastraat 5
B-1930 Zaventem

ligging.

 

De inschrijvingsprijs voor het seminarie bedraagt 125 EUR (excl. BTW).
Documentatie, ontbijt, lunch en koffiepauze zijn inbegrepen.

Erkenning voor 4 juridische punten (OVB)