Onrechtmatige bedingen in B2B relaties

Onrechtmatige bedingen in contracten tussen ondernemingen (Titel 3/1. Overeenkomsten gesloten tussen ondernemingen - Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht) 

donderdag 21 oktober 2021
inschrijven

Interactief livestream webinar

De nieuwe regelgeving inzake onrechtmatige bedingen in B2B overeenkomsten (Wet van 19 april 2019) is op 1 december 2020 in werking getreden en is intussen niet meer weg te denken uit de contractspraktijk.  

In het eerste deel van het webinar gaat Sofie De Pourcq, auteur van hét doctoraatschrift in de materie, in op het regelgevend kader. Zij besteedt hierbij aandacht aan het ruime toepassingsgebied van de wet en staat uitgebreid stil bij de bedingen die zijn opgenomen in de zogenaamde zwarte en grijze lijst. Uit die bespreking zal blijken dat de letterlijke toepassing van de wet soms tot ongewenste resultaten leidt. 

In het tweede deel van het webinar behandelen Milena Varga en Laurence Vanhyfte een aantal voorbeelden van veel voorkomende bedingen in o.m. aankoop- en verkoopcontracten (met inbegrip van distributieovereenkomsten) en lichten zij toe hoe men deze bedingen zoveel als mogelijk in lijn kan brengen met de regelgeving. 

Er wordt voldoende tijd voorzien om uw vragen, die u tijdens het webinar kan stellen, te beantwoorden.  

Programma

Deel 1 Regelgevend kader van onrechtmatige bedingen in B2B-relaties Sofie De Pourcq - advocaat IP Porta

Deel 2 Praktijkvoorbeelden van onrechtmatige bedingen Milena Varga en Laurence Vanhyfte - advocaten contrast 

Locatie:

contrast seminars
Minervastraat 5
B-1930 Zaventem

ligging.

 

Deelname – Dit live en interactief webinar vindt plaats op 21 oktober 2021 van 14u tot 16u. Nadien blijft het webinar nog online beschikbaar tot en met 5 november 2021.

Prijs – 130 euro incl. digitale documentatie

Punten – Dit webinar werd door de OVB en het IBJ erkend voor 2 punten. 

Boeken in de kijker – Bij deelname aan dit webinar zijn enkele boeken uit onze bookshop met korting te verkrijgen:

- De contrast competition codex - Belgisch mededingingsrecht 2021 - winkelprijs 50 euro incl. verzendkost, excl. btw - bieden we aan met een korting van 15 procent.

- Op het boek Distributieovereenkomstenvan Frank Wijckmans en Filip Tuytschaever krijgt u 50 procent korting.

Om van deze voordelen te kunnen genieten, geeft u de kortingscode ‘OB2B’ in.

Het boek ‘Oneerlijke handelspraktijken en bedingen in contracten tussen ondernemingen (B2B-relaties)' van spreker Sofie De Pourcq kunt u verkrijgen via uitgeverij Intersentia. U mailt hiervoor naar mail@intersentia.be, met vermelding van facturatie en leveringsadres.

Vragen?info@contrast-seminars.be

* zolang de voorraad strekt