Herman De Bauw

CV d.d. 25/02/2015

T: 02/543.31.00
F: 02/543.31.01

herman.debauw@eubelius.com

Herman De Bauw is vennoot bij Eubelius sinds 2007.

Hij behaalde in 1981 het diploma van licentiaat in de rechten aan de K.U.L. en in 1983 een Master of Laws diploma (LL.M.) aan de University of Virginia.

Hij is lid van de Brusselse balie sinds 1984 en legt zich toe op handelspraktijken, distributierecht, consumentenrecht en mede-dinging.

Sinds 1988 is hij hoofdredacteur van het Jaarboek Marktpraktijken – Intellectuele Eigendom – Mededingingsrecht.

Van 2007 tot 2012 was hij praktijklector aan de K.U.Leuven over consumentenrecht. Hij is auteur van talrijke artikels over handelspraktijken, reclame, commerciële promoties, oneerlijke mededinging en concurrentierecht.

In 2007 stelde hij op verzoek van de regering een verslag op over de Handelspraktijkenwet, gevolgd door het opstellen van een wetsvoorstel betreffende marktpraktijken en consumenten-bescherming en van een ontwerp memorie van toelichting.

In de periode 2008-2010 was hij werkzaam als expert handels-reglementering in de beleidscel van de Minister voor Onder-nemen en Vereenvoudigen, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor de voorbereiding van de wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en de begeleiding van het wetgevend proces.

Herman De Bauw is arbiter bij Cepina. Hij was jarenlang lid van de raad van bestuur van de Vereniging voor de Studie van het Mededingingsrecht en kroniekschrijver voor handelsrecht in De Tijd.

2015

Knipperlichten 2015
donderdag 05 februari 2015

2011

Knipperlichten 2011
donderdag 17 februari 2011