Bernard Tilleman

CV d.d. 18/10/2021

Bernard Tilleman

bernard.tilleman@kuleuven.be

Bernard Tilleman is prodecaan en gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven en gastprofessor aan de UHasselt. Hij is directeur van het Centrum voor Rechtsmethodiek en co-directeur van het Instituut voor Contractenrecht. Hij is daarnaast voorzitter van de Nederlandstalige benoemingscommissie voor gerechtsdeurwaarders, lid van de Benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor Justitie en lid van één van de examencommissies van het ITAA. Hij is co-voorzitter van het commissie tot hervorming van het bijzondere overeenkomstenrecht (Boek 7 nieuw BW).

2021

Koop anno 2021… and beyond
donderdag 02 december 2021