Bart De Moor

CV d.d. 25/02/2010

T: 02/289.60.60
F: 02/289.60.70

b.demoor@taylorwessing.com

Bart De Moor is een vennoot bij Taylor Wessing te Brussel. Hij is gespecialiseerd in insolventie en wederopbouw. Bart De Moor adviseert cliënten over geschillenbeslechting, aansprakelijkheidskwesties en effecten.